Armatura wodociągowa

Zasuwa kołnierzowe PN10/16

Zasuwy kołnierzowe PN10/16 Materiały i cechy konstrukcyjne: PN 10 / 16 z miękkim uszczelnieniem klina i wymiennym uszczelnieniem trzpienia. Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego GJS-500-7 dla PN16 oraz z żeliwa szarego GJL-250 dla PN10. Zastosowanie i cechy konstrukcyjne: Woda pitna i inne nieagresywne płyny max. 60º C, Nadaje się do bezpośredniej zabudowy w ziemi, Zastosowana uniwersalna konstrukcja złożona z niewielu części umożliwia łatwą wymianę klina i pokrywy między różnymi korpusami zasuw.

Zasuwy gwintowane PN 10/16

Zasuwy GW/GW Materiały i cechy konstrukcyjne: PN 10 / 16 z miękkim uszczelnieniem klina, korpus i pokrywa wykonana z żeliwa szarego GJL-250 dla PN10, Zastosowanie i cechy konstrukcyjne: Woda pitna i inne nieagresywne płyny max. 60º C, Nadaje się do bezpośredniej zabudowy w ziemi, Zastosowana uniwersalna konstrukcja złożona z niewielu części umożliwia łatwą wymianę klina i pokrywy między różnymi korpusami zasuw i nawiertek

Zasuwa kielichowe PN10/16

Zasuwa kielichowe PN10/16 Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa z kielichami do rur żeliwnych z żeliwa sferoidalnego. DN 80 - 300. Ciśnienie robocze: max. 16 bar

Zawór regulujący ciśnienie

Zawór kontroluje i zabezpiecza ciśnienie na dopływie przed spadkiem poniżej żądanego minimalnego poziomu, niezależnie od wahań ciśnienia za zaworem i rozbioru wody w sieci. Wyposażony w funkcję zaworu zwrotnego zamyka się w przypadku wystąpienia przepływu zwrotnego. Zabezpiecza pompę przed spadkiem ciśnienia ssania poniżej jej charakterystyki oraz przekroczeniem wydajności pompy przy dużych rozbiorach.

Nawiertki NCS samonawiercające

Nawiertki NCS samonawiercające Zastosowanie:Do wody i innych płynów obojętnych chemicznie o temperaturze do 70oC. Podłączenie realizowane jest bez konieczności zamykania medium w wodociągu za pomocą specjalnego wiertła rurowego. Montaż: Nawiertkę można montować na rurociągu w pozycji poziomej lub pionowej

Nawiertki Nwz stal/żeliwo

Nawiertki Nwz stal/żeliwo Materiały i cechy konstrukcyjne: Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego GJS-500-7 dla PN16 oraz z żeliwa szarego GJL-250 dla PN10, Zastosowanie i cechy konstrukcyjne: Woda pitna i inne nieagresywne płyny max. 60°C i nadaje się do bezpośredniej zabudowy w ziemi. Zastosowana uniwersalna konstrukcja złożona z niewielu części umożliwia łatwą wymianę klina i pokrywy między różnymi korpusami zasuw i nawiertek.

Nawiertki NWZ PE i PVC

Nawiertki NWZ PE i PVC Materiały i cechy konstrukcyjne: Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego GJS-500-7 dla PN16 oraz z żeliwa szarego GJL-250 dla PN10, Zastosowanie i cechy konstrukcyjne:Nawiertka składa się z zasuwy z miękkim uszczelnieniem klina i wymiennym uszczelnieniem, trzpienia. Korpus wyposażony jest w żeliwną obejmę przykręcaną do korpusu zasuwy gwintowanej Obejma wyposażona jest w uszczelkę gumową, która zapewnia szczelność połączenia z rurami PE i PCV. Nawiertka typu NWZ/PE ma zastosowanie w zakresie średnic DN 80 - DN 150, Przyłącze przy zastosowaniu NWZ/PE wykonuje się pod ciśnieniem przy użyciu aparatu do nawiercania, Woda pitna i inne nieagresywne płyny max. 60°C i nadaje się do bezpośredniej zabudowy w ziemi, Zastosowana uniwersalna konstrukcja złożona z niewielu części umożliwia łatwą wymianę klina, i pokrywy między różnymi korpusami zasuw i nawiertek.

Obudowa zasuw

Przedłużenie trzpienia zasuw klinowych oraz nawiertek NWZ i NWZ/PE. występuje obudowa teleskopowa i sztywna.

Zawór odpowietrzająco - napowietrzający

Stosowanie zaworów odpowietrzających i odpowietrzająco-napowietrzających w sieciach wodociągowych i w sieciach kanalizacji ciśnieniowej znacząco zmniejsza liczbę awarii i obniża koszty eksploatacji.

Zawór zwrotny kulowy

Zawór przeznaczony do Instalacji ciśnieniowych.Zawór szczególnie zalecany dla mediów gęstych, mocno zanieczyszczonych, z zawiesiną. Zespół zamknięcia: kula unoszona przez przepływ cieczy i wprowadzana do kieszeni bocznej, całkowicie poza przekrój przepływu. Pokrywa rewizyjna umożliwiająca czyszczenie zaworu bez konieczności jego demontażu z rurociągu. Praca w położeniu poziomym (kula powyżej osi rurociągu) i pionowym.

  • Nagrody
  •  
  •  
  •