Biologiczne oczyszczalnie ścieków

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW BIOLOGICZNE ZBS - JEDNOPŁASZCZOWE

Biologiczne oczyszczalnie ścieków ZBS, oferowane są głównie w wersji kompaktowej. Produkty są często stosowane jako przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Działają w technologii SBR (sequencing batch reactor), która polega na wykorzystaniu biologicznej technologii porcjowego oczyszczania ścieków osadem czynnym.
Zalety SBR:
 • buforowanie ładunku zanieczyszczeń
 • buforowaniem przepływu
 • elastycznością pracy
 • kontrolą pracy

W oczyszczalni działającej w technologi SBR proces podzielony jest na cykle (realizowane w ciągu doby). Ilość cykli oraz czas ich trwania zalezy od wielkości systemu oraz charakterystyki ich dopływu. 

Każdy z cykli podzielony jest na fazy, które umożliwiają zajście procesu w prawidłowej kolejności. Kluczowym elementem tego rozwiązania jest niezawodność układu i wyposażenia sterującego.

Kilkugodzinne cykle pracy:

 
 
Oczyszczalnia ZBS pracuje w technologi SBR, wyposażony dodatkowo jest w nośnik biomasy w postaci pakietów z tworzywa sztucznego (zdj. plastry miodu)
Korzyści:
 • podwyższenie stabilności pracy
 • przyspieszenie rozruchu
 • mniejsza możliwość utraty wypracowanego osadu czynnego
Oczyszczalnie biologiczne ZBS
Optymalna konstrukcja i wyposażenia oczyszczalni ZBS miały na celu połączenie zalet:
 • zaawansowana technologia SBR w pełnej wersji, tj. ze sterowanym automatycznie: dawkowaniem, recyrkulacją osadu, odpompowywaniem
 • porcjowe dawkowanie oraz retencja buforowa zapobiega wypłukaniu osadu przy krótkotrwałym przeciążeni oczyszczalni
 • kompaktowa budowa i male wymiary
 • zastosowanie dodatkowego zbiornika biomasy w komorze procesorowej
 • duża pojemność całkowita
 • wytrzymałość poprzez liczne ożebrowanie korpusu i grubą ściankę (zdj. A) oraz przegrodę dwu płaszczową (zdj. B)
 
   
 
 • sterowanie automatyczne z wyświetlaczem (zdj. C), a w wersji z pompką (KP) jako moduł logiczny PLC (zdj. D)

  
 
 • możliwość instalacji modułu GSM, umożliwiającym wg. życzenia wysyłanie wiadomości o wybranym zakresie inf.
 • możliwość dodania systemu strącania chemicznego fosforu (tj. dozowanie koagulatu PIX)
 • rozbudowany blok sterowanych automatycznie elektrozaworów z gniazdami szybkozłączy (brak zaworów regulowanych ręcznie zdj. E),


 
 • możliwość wyboru kilku trybów pracy w celu polepszenia efektywności i zmniejszenia kosztów
Oczyszczalnie biologiczne ZBS z dawkowanie koagranulatuOczyszczalnie biologiczne ZBS dwupłaszczowe

 • Nagrody
 •  
 •  
 •