Inne materiały

Studnie wodomierzowe

Studnie wodomierzowe Studnia wodomierzowa umożliwia odczyt wskazań wodomierza poza posesją z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed zamarznięciem. Odpowiednio ocieplony podwójny płaszcz boczny oraz pokrywa, przy jednoczesnym wykorzystaniu geotermalnych właściwości ziemi pozwala na utrzymanie dodatniej temperatury w okresie zimowym przy wodomierzu umieszczonym 30 cm poniżej poziomu terenu. Otwarte dno umożliwia montaż na teranie o wysokim poziomie wód gruntowych bez obaw działania sił wyporu, równocześnie umożliwia odczyt licznika z poziomu terenu.

Zasuwy burzowe

Zasuwy burzowe Zasuwy burzowe Są to elementy kanalizacji zewnętrznej. Dzięki klapie zwrotnej nie ma możliwości aby woda cofała się do budynku nawet w przypadku bardzo silnych ulew. Zasuwy burzowe posiadają dźwignię umożliwiającą trwałe zablokowanie przepływu wody Zasuwy burzowe występują w średnicach ø 110, 160, 200, 250, 315, 400

Płozy centrujące

Płozy centrujące Płozy ślizgowe wykorzystywane są głównie przy wykonywaniu przecisków pod drogami. Służą do centrycznego ustawiania rur przewodowych w rurach osłonowych. Ułatwiają wsuwanie rury w rurę oraz zapobiegają uszkodzeniom mechanicznym zewnętrznych ścianek rur przesyłowych. Mogą być stosowane do układania rur przewodowych z polietylenu, PCV, żeliwnych, stalowych, preizolowanych.

Taśmy ostrzegawcze i oznaczeniowe

Wykonana z PVC. Służy do wyznaczania ciągów komunikacyjnych, wydzielania niebezpiecznych stanowisk pracy, oznaczania krawędzi, oznaczania miejsc ze sprzętem gaśniczym. Taśmą oznacza się również ciągi kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe.

  • Nagrody
  •  
  •  
  •