Oznakowanie drogowe pionowe

Znaki drogowe pionowe

Lica znaków drogowych wykonane są z różnych dostępnych generacji folii, które dzięki swoim parametrom technicznym do których zaliczyć można: współczynnik odblasku, przyczepność do tarczy znaku, trwałość kolorów, odporność na promienie UV oraz inne warunki atmosferyczne, a także długi okres gwarancji na zachowanie parametrów fotometrycznych pozwala nam na dopasowanie do konkretnych potrzeb oznakowania różnego rodzaju dróg i ich odcinków. 1. Warunki stosowania znaków drogowych, określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w zał. do nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 2. Na okres przechowywania i transportu znaki drogowe muszą być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone tak aby nie uległy uszkodzeniu ( np.: porysowaniu lica, pogięciu tarczy znaków). 3. Czytelność znaku należy utrzymać poprzez okresowe mycie lica miękką szmatka z detergentami (niedopuszczalna jest stosowanie jakichkolwiek rozpuszczalników). 4. Warunkiem uznania gwarancji na znak drogowy jest właściwy (zgodny z niniejszą instrukcją) jego montaż na odpowiednio dobranej konstrukcji wsporczej i prawidłowe jego ustawienie na pasie drogowym.

Znaki zmiennej treści

Znaki zmiennej treści pozwalają na wyświetlanie informacji dla użytkowników dróg zależnych od aktualnych potrzeb. Dynamiczna forma umożliwia przekazywanie ważnych informacji które ulegają zmianom w czasie. Wpływa to nie tylko na efektowność i jakość przekazywanych treści, ale również w znaczący sposób poprawia bezpieczeństwo i usprawnia ruch drogowy. Znaki zmiennej treści posiadające Europejski Certyfikat Zgodności. Mogą być one montowane przez ekipy naszego Wydziału Drogowego na produkowanych przez nas konstrukcjach drogowych, wysięgnikach i bramownicach o rozpiętości do 40m. Bramownice do oznakowania zmiennej treści wyposaża się w pomosty dla celów serwisowych. Dostawa może być wykonana kompleksowo - projekt, montaż, uruchomienie. Znaki drogowe UOPG4 Znaki zmiennej treści służące do wizualizacji znaków ostrzegawczych typu A oraz znaków zakazu typu B. Znaki te mogą występować samodzielnie lub w konfiguracji z napisem. Znaki drogowe mogą występować w czterech grupach świetlnych (wielkie "A", duże "B", średnie "C" oraz małe "D"). Znaki drogowe umieszcza się nad pasami ruchu na konstrukcjach ramowych lub obok jezdni na konstrukcjach wolnostojących z zachowaniem skrajni dla odpowiedniego rodzaju dróg.

Znaki drogowe aktywne

Technika wykonania: obudowa znaku aktywnego wykonana z blachy aluminiowej grubości 1,5 mm, w formie zamkniętego kasetonu, zabezpieczonego aluminiową ramką. Dodatkowo powierzchnie znaku zabezpieczone są lakierem proszkowym. Elementy świetlne umieszczone są na matrycach diodowych LED. Wysoka zdolność przetwarzania energii elektrycznej w świetlną powoduje, iż wszystkie elementy oparte na diodach LED charakteryzują się nawet 20-krotnie mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną niż klasyczne źródła światła. Znaki aktywne sterowane są układem elektronicznym – sterownikiem, który daje możliwości zaprogramowania odpowiedniej sekwencji cyklu pracy znaku. Układ ten zasilany jest napięciem 12V. Znak może świecić stale lub pulsacyjnie. Częstotliwość pulsacji waha się w granicach 20 do 60 błysków na minutę w zależności od rodzaju znaku. Pulsowanie jest programowane w odpowiednią animację zależną od treści i funkcji znaku, miejsca ustawienia, czy innych potrzeb.

Stacje pomiarowe

System monitoringu prędkości samochodów składa się z radaru dokonującego pomiaru prędkości nadjeżdżającego pojazdu oraz tablicy wskaźnikowej, na której wyświetlana jest jej wartość. W przypadku przekroczenia ustalonej prędkości granicznej na tablicy wyświetlany jest pulsujący napis "ZWOLNIJ". Tego typu urządzenie ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo na drogach poprzez uświadomienie kierowcy o prowadzeniu pojazdu z nadmierną prędkością. Stosowanie systemu monitoringu prędkości samochodów jest szczególnie potrzebne w miejscach niebezpiecznych, gdzie często dochodzi do groźnych wypadków, czy też w okolicach szkół i przejść dla pieszych. Drogowa stacja pomiarowa do monitoringu prędkości samochodów składa się z nastepujących urządzeń: - profesjonalny radar ISKRA 1D, - tablica świetlna wykonana w technice LED, - komplet elementów konstrukcyjnych, które umożliwiają zamontowanie urządzenia na konstrukcjach drogowych lub (opcjonalnie) przenośnego stojaka.

Lustra drogowe

Lustra drogowe U-18a (okrągłe) i U-18b (prostokątne) zaliczają się do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawiają one bezpieczeństwo poprzez eliminację martwych punktów w miejscach, gdzie widoczność jest ograniczona. Luster drogowych używa się przy skrzyżowaniach, wyjazdach z tuneli, węzłach komunikacyjnych, parkingach oraz przy innych punktach uznanych za niebezpieczne. Urządzenia te pozwalają na obserwację większego fragmentu otoczenia z jednego miejsca. Standardowe lustro drogowe wykonane jest z akrylu, dzięki czemu jest 25-krotnie bardziej odporne na uderzenia od luster szklanych. Obudowa lustra wykonana jest z polimeru w kolorze biało-czerwonym. Lustro posiada uchwyty montażowe na rurę o średnicy 60 mm. Zastosowanie: drogi publiczne, miejsca o ograniczonej widoczności. Lustra do użytku na drogach wewnętrznych (lustra garażowe, lustra parkingowe) charakteryzuje niewielki rozmiar (średnica 300 mm) oraz brak obramowania biało-czerwonego. Lustra tego typu zapewniają kontrolę dwóch kierunków, a odległość między użytkownikiem a lustrem nie powinna przekraczać 2 m. Zastosowanie: drogi wewnętrzne (lustra te nie są dopuszczone do stosowania na drogach publicznych), parkingi. Lustra parkingowe szerokokątne dzięki specjalnym wymiarom oraz dużej wypukłości umożliwiają kontrolę z większej odległości w porównaniu z lustrami garażowymi, zapewniając jednocześnie kontrolę trzech kierunków. Odległość między użytkownikiem a lustrem nie powinna przekraczać 4 lub 6 m (w zależności od wymiaru). Zastosowanie: drogi wewnętrzne (lustra te nie są dopuszczone do stosowania na drogach publicznych), wyjazdy z parkingów, wyjazdy z bram o małej widoczności.

  • Nagrody
  •  
  •  
  •