Rury drenarskie

Rury drenażowe pvc

Rury drenażowe pvc. Może być używana we wszystkich miejscach , gdzie nie ma ryzyka że do rur dostanie sie piasek , muł lub tam, gdzie ułożono warstwe filtracyjną dokoła rury

Rury drenażowe z filtrem PP

Rury drenażowe z filtrem PP. Stosuje się ją , gdy istnieje niebiespieczeństwo zatkania np. przez drobny piasek.W drenażu budowlanym może być stosowany zamiast dodatkowego filtra żwirowego wokół rury drenarskiej.

Drenaż z filtrem z włókna kokosowego

Drenaż z filtrem z włókna kokosowego . Rura ta stosowana jest w glebach gliniastych i torfowych. Obszerny filtr zapobiega zatykaniu otworów i zwiększa pobór wody

Rury drenarskie z PE-HD

Rury drenarskie z PE-HD ( Drenaż Ciężki) Oferujemy Państwu kompletne rozwiązania systemów drenarskich zarówno typowych PVC - U (d 50, 80, 100, 125, 160 mm), jak i wykonanych z przeznaczeniem do układania w miejscach, gdzie występują znaczne obciążenia i wymagane jest by sztywność obwodowa rury była na poziomie SN 8 kN - tzw "drenaż ciężki" na bazie rur korugowanych / karbowanych PE / PP. Przykładowe zastosowania: - jako rury ssąco - zbierające w ciągach komunikacyjnych - sztywność obwodowa SN 8000 N, - jako rurociągi drenarskie i retencyjne o dużej wydajności ssącej wody (duży zakres średnic fi 110, 160, 200 mm, wiele typów wykonania szczelin 360, 220, 105 stopni obwodu) - regulacja gospodarki wodnej wzdłuż dróg, Zalety: - mała waga - łatwość transportu, układania - duża wytrzymałość - system rur korugowanych - karbowanych - obciążenia statyczne i dynamiczne równomiernie się rozkładają

Studnie drenażowe

Studnie drenażowe Studzienki drenarskie W systemach drenarskich studzienki rewizyjne umieszcza się na początku odpływu rurociągów w najwyższym punkcie ułożenia drenażu (dla jego odpowietrzenia i okresowego czyszczenia) oraz na odpływie z układu do odbiornika w najniższym punkcie ułożenia drenażu. Ostatnia studzienka w sieci musi posiadać osadnik o pojemności min. 35 litrów. Studzienki zbiorcze stosuje się do odprowadzenia wód drenażowych do odbiornika kanalizacji deszczowej, cieku wodnego lub przepompowni.

  • Nagrody
  •  
  •  
  •