Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacji zewnętrznej PVC

Rury kanalizacyjne zewnętrznej. Budowa sieci kanalizacyjnych, sanitarnych, ogólno spławnych i deszczowych do bezciśnieniowego transportu ścieków. Temperatura przesyłanych ścieków: w wykonaniu standardowym złącze kielichowe w zakresie średnic 110 - 500 mm. Rury kanalizacyjne z PVC-U do budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych produkowane są w wersjach jako rury: jednorodne ( lite ), warstwowe ( spieniane )

Rury strukturalne kanalizaji zewnętrznej PP

Rury strukturalne kanalizacji zewnętrznej Rury systemu K2 - Kan są rurami o ściance profilowanej. Rura ma konstrukcję dwuścienną, w której zewnętrzna ścianka jest pofalowana, a wewnętrzna gładka. Obie ścianki łączone są ze sobą na etapie wytłaczania tworząc litą konstrukcję. Do produkcji rur i kształtek wykorzystywany jest polipropylen nowej generacji, który charakteryzuje się między innymi wysoką wytrzymałością. Rury systemu K2 - Kan mogą być stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólno spławnej, a dzięki dużej odporności termicznej i chemicznej mogą być z powodzeniem wykorzystywane do budowy bezciśnieniowych sieci przemysłowych, Zastosowanie polipropylenu do produkcji rur K2 - Kan oraz ich nowoczesna konstrukcja sprawiają, że system posiada wiele zalet: Rury są lekkie, dzięki czemu ich montaż jest szybki i nie wymaga stosowania ciężkiego sprzętu budowlanego. Przy niewielkiej wadze rury posiadają dużą sztywność obwodową - nie mniejszą niż 8kPa (klasa ciężka), dzięki czemu mogą być stosowane we wszystkich warunkach obciążeń zewnętrznych, a przy ich układaniu w terenach zielonych można stosować mniej rygorystyczne warunki montażu

Rura kanalizacyjna kamionkowa

Rury kamionkowe znane są już od kilku tysięcy lat, po raz pierwszy zostały zastosowane na terenie dzisiejszej Syrii 3500 lat p.n.e. Wypalane z gliny do dzisiaj są cennym i często niezastąpionym materiałem o bardzo dużej żywotności i odporności chemicznej. Obecnie w wielu miastach europejskich rury z kamionki, szczególnie o średnicy do 400 mm stanowią ponad połowę długości wszystkich sieci kanalizacyjnych. Ewoluują też metody łączenia rur, stosowane do niedawna w Polsce uszczelnienia ze sznura smołowanego i zaprawy cementowej zastąpiły uszczelki gumowe, dzięki czemu montaż rur stał się bardziej czysty i pewny pod względem szczelności. Do podstawowych zalet rur kamionkowych należą: trwałość, odporność na korozję, mała chropowatość powierzchni, duża odporność na ścieranie, łatwość recyklingu. Wadą jest kruchość rur, konieczność zachowania dużej ostrożności przy transporcie i układaniu, aż do zasypania wykopów włącznie.

Rury kanalizacji wewnętrznej

Rury kznalizacji wewnętrznej przeznaczone są do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z budynków kompletny system rur i kształtek oferowany w średnicach 32, 40, 50, 75 i 110mm. Rury i kształtki są fabrycznie wyposażone w uszczelką wargową Wszystkie elementy odporne są na działanie chemikaliów i temperatury. Dodatkową zaletą rur wykonanych z tworzywa są doskonałe właściwości hydrauliczne, gdyż powierzchnie wewnętrzne rur są idealnie gładkie, co sprzyja optymalnemu przepływowi ścieków.

  • Nagrody
  •  
  •  
  •