Studnie kanalizacyjne i kręgi betonowe

KANALIZACYJNE STUDNIE BETONOWE I ŻELBETOWE wykonywane są jako włazowe z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych z komorą roboczą w kształcie koła w przekroju poprzecznym o średnicach nominalnych: DN 800, DN 1000, DN 1200, DN 1500, DN 2000
  • Nagrody
  •  
  •  
  •