Szamba i oczyszczalnie

Osadsniki gnilne

Osadniki gnilne gromadzi ścieki odprowadzane z gospodarstwa domowego. Dostające się do osadnika zanieczyszczenia w postaci stałej osiadają na dnie i ulegają powolnemu rozkładowi na skutek działania bakterii beztlenowych tzw. podczyszczanie beztlenowe. Na powierzchni ścieków flotują substancje lekkie (oleje, tłuszcze) w postaci kożucha lub piany, których miąższość zwiększają gazy pochodzące z rozkładu osadów dennych. Podczyszczone ścieki odpływają z osadnika poprzez filtr, wypełniony materiałem filtracyjnym. Wstępna filtracja ścieków zabezpiecza rury drenażowe przed zamuleniem

Zbiorniki na ścieki, gnojówkę i wodę deszczową

Zbiorniki trzy-warstwowe są przeznaczone m.i. do przechowywania: gnojówki, gnojowicy, soków kiszonkowych, ścieków z pomieszczeń udojowych, ścieków powstających z przetwórstwa rolno-spożywczego, innych płynów. Zbiorniki wykonane są z polietylenu, płaszcz zbiorników posiada budowę strukturalną: trzy - warstwy z wewnętrznym użebrowaniem. W standardzie zbiorniki posiadają króciec wlotowy fi 150 mm oraz komin rewizyjny o wewnętrznej średnicy fi 600 mm, wysokości h=0,5m oraz odpowietrzenie. Uzbrojenie zbiorników (np. zwiększenie ilości wlotów i wylotów, zmiany średnicy oraz miejsca usytuowania) wykonywane jest wg potrzeb Klienta.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Produkowane przydomowe oczyszczalnie z układem rozsączającym przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych z domów jednorodzinnych, ośrodków wczasowych, małych przedsiębiorstw, pól campingowych, etc. zlokalizowanych na terenach nie posiadających kanalizacji. Głównym elementem oczyszczalni jest szczelny osadnik gnilny. Podstawową funkcją osadnika jest rozdział ścieków na części stałe i części płynne. Nowatorska konstrukcja osadnika pozwala na skuteczne rozdzielenie ścieków na "szumowiny" unoszące się ku powierzchni, osad zbierający się na dnie i rozdzielającą je warstwę cieczy nazwaną "szarą wodą". W osadniku zachodzą procesy beztlenowej fermentacji powodujące częściowe rozpuszczanie się osadu i "szumowin" w wodzie, a przez to znaczące zmniejszenie się objętości oraz podczyszczanie "szarej wody". W rezultacie w osadniku następuje oczyszczenie ścieków do około 65%. Zalety oczyszczalni niski konkurencyjny koszt, łatwa i szybka instalacja, brak wymogów konserwacji, działanie bez zapotrzebowania na energię zasilającą, łatwość udrażniania systemu, dwukomorowy osadnik eliminujący potrzebę filtra i jego obsługi, specjalny kształt zbiornika zapewniający dużą sztywność i wytrzymałość osadnika, przy opróżnianiu osadnika z osadu dzięki koncepcji "komora w komorze" konieczność czyszczenia tylko jednej komory, opróżnianie osadnika gnilnego tylko raz na kilka lat, działanie w oparciu o naturalne procesy biologiczne Wstępnie oczyszczoną "szarą wodę" odprowadza się z osadnika do dalszego oczyszczania. W przypadku indywidualnych instalacji do: układu rozsączającego, złoża filtracyjnego, układu oczyszczania korzeniowego W przypadku zbiorowych instalacji do: kolektora zbiorowego, stawu utleniającego Oczyszczone ścieki wprowadzane do gruntu spełniają całkowicie warunki określone polskimi przepisami ochrony środowiska.

Czytaj więcej

  • Nagrody
  •  
  •  
  •