Włazy i wpusty żeliwne

Włazy żeliwne

Włazy żeliwne Klasa B125 - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych. Klasa C250 - obszar zawarty w odległości 0,5 m od krawężnika w głąb jezdni oraz w głąb chodnika. Klasa D400 - jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.

Wpusty drogowe

Wpusty drogowe Cechy charakterystyczne: Krata osadzona jest na korpusie wysokości 115mm, konstrukcja korpusów wysokości H115 umożliwia szczelne posadowienie koszy do wyłapywania zanieczyszczeń bez konieczności stosowania dodatkowych elementów mocujących (w przeciwieństwie do korpusów H150). Systemy zabezpieczeń: Wpusty z korpusem H115 mogą być opcjonalnie wyposażone w dwa różne systemy uniemożliwiające „poderwanie” kraty oraz zapobiegające kradzieży: - Wpusty z kratą uchylną – Wpusty ściekowe z kratą uchylną wyposażone są w zawias umożliwiający otwarcie pokrywy pod kątem 105°, pozwalając na swobodny dostęp do wnętrza kanału. Zawias uniemożliwia jednocześnie całkowite wyjęcie kraty. Zobacz więcej. - Wpusty ryglowane (przykręcane) – Wpusty tego typu wyposażone są w zawias oraz dodatkowo system ryglowania pokrywy z korpusem. Ryglowanie wykonuje się przy pomocy standardowego klucza hydraulicznego. Klasa obciążenia B125, C250, D400.

Włazy kanałowe z wypełnieniem betonowym

Włazy kanałowe z wypełnieniem betonowym Zastosowanie: Klasa B - Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych. Klasa C - Dotyczy tylko zwieńczeń wpustów ściekowych usytuowanych przy krawężnikach; w obszarze mierzonym od ściany krawężnika może sięgać w tor ruchu maksimum 0,5 m, i w drogę dla pieszych maksimum 0,2 m. Klasa D - Jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych;

Włazy z żeliwa sferoidalnego

Włazy z żeliwa sferoidalnego. Klasa A15 Strefy, które są używane jedynie przez pieszych i rowerzystów. Klasa B125 Chodniki, strefy ruchu pieszego, strefy postoju pojazdów oraz parkingi wielopoziomowe. Klasa C250 Krawężniki pomiędzy jezdnią a chodnikiem; obszar zawarty w odległości 0,5 m od krawężnika w głąb jezdni oraz 0,2 m w głąb chodnika. Klasa D400 Jezdnie oraz strefy postoju wszelkich pojazdów.

Wpusty krawężnikowo-jezdniowe sferoidalne

Wpusty krawężnikowo -jezdniowe sferoidalne. Cechy charakterystyczne: Korpus wpustu krawężnikowo-jezdniowego przystosowany jest do bezpośredniego zamocowania kosza przeznaczonego do wyłapywania zanieczyszczeń. Konstrukcja korpusu umożliwia szczelne posadowienie koszy bez konieczności stosowania obejmy mocującej i lejka uszczelniającego. Wpust krawężnikowo -jezdniowy wykonany jest z żeliwa szarego. Zastosowanie: Wpusty ściekowe - klasy C250 stosowane są wyłącznie przy krawężnikach; mogą sięgać w tor ruchu maksimum 0,5 metra, i w drogę dla pieszych maksimum 0,2 m (mierząc od ściany krawężnika).

Właz typu lekkiego A-15 kwadratowy

Właz typu lekkiego A-15 kwadratowy Klasa A125 - powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów

Właz typu lekkiego A-15 okrągły

Właz typu lekkiego A-15 okrągły Klasa A125 - powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów

Wpusty podwórzowe

Wpusty podwórzowe Zastosowanie: Wpusty ściekowe klasy A15 jest stosowany wyłącznie na powierzchniach przeznaczonych dla ruchu pieszych i rowerzystów.

  • Nagrody
  •  
  •  
  •