Zbiornik na wodę deszczową

ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ - Zagospodarowanie wód opadowych to sposób na poczynienie oszczędności jak i zabezpieczenie się w zapas wody na wypadek suszy


Najczęściej wybieranymi pojemnościami zbiorników na wodę deszczową są 2m3, 3m3 oraz 5m3. Zależy to od powierzchni dachu, z którego zbieramy wodę z opadów oraz wielkości ogrodu.
Wspomniane zbiorniki mają konstrukcję jedno płaszczową i formowane są w całości co zapewnia ich trwałość i szczelność.
Niezależnie oferowany jest typoszereg zbiorników cylindrycznych, dwu płaszczowych, charakteryzujący się większą wytrzymałością oraz większym zakresem dostępnych pojemności od 2m3 do 75m3 oraz średnicy od 1,2m do 2,5m.
Do zastosowań przydomowych stosowane są głównie zbiorniki o średnicy 1,2m z uwagi na najmniejszą głębokość wykopu co ułatwia montaż. Większa średnica, 1,5m, wybierana jest ze względu na pojemność od 6m3 do 10m3, która się z pewnością przyda przy większych ogrodach.
 
Każdy zbiornik wyposażony jest w dwa włazy rewizyjne. Pierwszy właz wykorzystywany jest do serwisowania filtra na wlocie, który zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń w zbiorniku. Drugi właz umożliwia instalację opcjonalnej pompy zatapialnej lub wprowadzenie króćca zasysającego od pompy nawierzchniowej.
 
W celu stworzenia gotowych zestawów umożliwiających magazynowanie wody deszczowej oraz jej wykorzystanie, oprócz zbiorników, wprowadziliśmy do oferty pompy ogrodowe firmy Kärcher. Szeroki wybór pomp umożliwi wybór względem indywidualnych potrzeb i obejmuje wersje: CISTERN (zatapialne), GARDEN (nawierzchniowe) oraz HOME & GARDEN (nawierzchniowe automatyczne). Dostępne są również wersje z akcesoriami, umożliwiającymi natychmiastowe użycie pompy. Jednym z przykładów takiego zestawu jest BP3 GARDEN SET PLUS, który stanowi bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż osobno kupowana pompa i osprzęt. Pompa BP3 ma moc 800W i ciśnienie (max. 4 bar) zapewniające nam możliwość podlewania z węża jak i zasilania np. wahadłowego zraszacza ogrodowego.

W celu odprowadzania nadmiaru zebranej wody w zbiorniku zalecamy realizację odprowadzenia i montaż np. pakietów rozsączających, czy studni chłonnej. Każdy zbiornik wyposażony jest w przelew, który to umożliwia.
Jako wyposażenie dodatkowe oferowany jest sterownik firmy RAIN BIRD, który opcjonalnie może być rozbudowany o moduł WiFi, zapewniający nam zdalną kontrolę przez np. telefon komórkowy nad gotowym systemem zagospodarowania wody deszczowej.
 
Program "Moja Woda"
Pozyskanie wody z innych źródeł, niż np. wodociąg, staje się obecnie ważnym tematem i jest rozwiązaniem sprzyjającym ochronie środowiska. Zawiera się to również w zakres małej retencji, czyli prostego rozwiązania mającego na celu gromadzenie wody i jej lokalne wykorzystanie.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu (uwaga: na dzień składania dokumentów rozliczeniowych wymagane będzie potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

Finansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:
  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego, 
  • instalacja rozsączająca, 
  • zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny 
 
– zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
– zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
– zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł.
  
Wodę deszczową należy traktować jako wodę użytkową, która może być wykorzystana do podlewania ogrodu, mycia pojazdów, prac porządkowych w budynkach i ich otoczeniu. Należy pamiętać, że taka woda może być również wykorzystywana do zasilania spłuczek w toaletach jak i do pralki.
 
Zbiornik na wodę deszczową może również pełnić rolę rezerwuaru wody, który w okresie suszy zapewni nam możliwość podlewania ogrodu, zwłaszcza w skrajnych sytuacjach, gdy zostanie wprowadzony przez gminę zakaz podlewania ogrodów przydomowych, terenów zielonych wodą z sieci. Deficyt wody w okresie suszy jest realnym problemem i należy inwestować w rozwiązania, które ochronią nas i nasz ogród przed konsekwencjami.
  • Nagrody
  •  
  •  
  •