Balustrady drogowo-mostowe

Bariera energochłonna

Funkcje barier ochronnych: Podstawowym celem stosowania drogowych barier ochronnych jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stosowane w miejscach, w których przejechanie pojazdu poza krawędź drogi lub przekroczenie pasa dzielącego poważanie zagraża bezpieczeństwu użytkowników drogi. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana bariera ochronna powinna: - uniemożliwiać przejechanie pojazdu poza krawędź drogi lub przez pas rozdziału na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu, - wyprowadzać pojazd na tor ruchu, równoległy lub bliski równoległemu do bariery, przy możliwie najmniejszym zagrożeniu innych pojazdów. Nie może tu w szczególności następować odbicie lub sprężyste odrzucenie pojazdu, - powodować podczas kolizji możliwie niewielkie uszkodzenia pojazdu, w miarę możliwości ograniczające się tylko do elementów nadwozia, nie utrudniając w sposób poważny możliwości panowania nad kierunkiem i torem jego ruchu, - w sposób możliwie wyraźny i czytelny określać zewnętrzną krawędź jezdni lub drogi. Konstrukcja bariery została tak przemyślana, by ewentualne zerwania połączenia śrubowego w wyniku uderzenia pojazdu o barierę nastąpiło w miejscu ściśle określonym. Energia uderzenia w znacznej części zostanie pochłonięta przez stalową konstrukcję bariery. Skutki kolizji dzięki temu ulegają znacznej minimalizacji. Segmentowa budowa barier pozwala na szybką i łatwą wymianę fragmentów uszkodzonych. Montaż barier energochłonnych: Stosowana technologia montażu polega na wbijaniu słupków przy pomocy wibromłota (kafara), który przenosi siłę uderzeń nie bezpośrednio na łeb słupka, lecz na przykrywającą go głowicę. Słupek dzięki temu nie ulega deformacji i uszkodzeniu podczas montażu. Prowadnice montowane są ze sobą za pomocą śrub na tzw. ”zakładkę”. Zachodzenie na siebie prowadnic następuje w miejscu tzw. ”przetłoczenia” na długości 300mm zawsze w kierunku zgodnym do kierunku ruchu pojazdów. Do skręcania konstrukcji używa się pneumatycznych zakrętarek. Na barierze należy umieszczać elementy odblaskowe. Po prawej stronie umieszcza się odblaski koloru czerwonego, natomiast po lewej stronie koloru białego.

Bariera ochronna łańcuchowa

Ogrodzenie łańcuchowe U12b składa się ze słupków połączonych jednym, lub dwoma rzędami łańcucha. Słupki są wykonane z rury stalowej ocynkowanej o średnicy od 21,3 mm do 133,0 mm o grubości ścianki od 2,0 mm do 3,2 mm. Wysokość słupków wynosi 1100 mm. Słupki są od góry zamknięte kapslami, które zabezpieczają przed dostaniem się do nich wody. Mogą być kotwione w gruncie lub przykręcane do podłoża. Ustawiane są w odległościach 1,5 lub 2,0 m. Łańcuch wykonany jest w postaci ogniw stalowych ocynkowanych z pręta o średnicy od 5 do 8 mm, o podziałce od 18,5 mm do 24,0 mm. Ogrodzenie jest malowane farbą proszkową na dowolny kolor. Wyrób posiada Aprobatę Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-2130. Słupki są dostępne w dwóch wariantach mocowania łańcucha: - z zaczepami (śrubami oczkowymi, do których jest mocowany łańcuch, znajdującymi się na zewnątrz słupka), - ze skoblami (otworami w słupku przez które jest poprowadzony łańcuch).

Bariera ochronna U-11a

Stalowe balustrady U-11a są przeznaczone do stosowania na obiektach mostowych. Służą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości jeśli powierzchnia, po której odbywa się ruch pieszych lub rowerów położona jest powyżej 0,5m od poziomu terenu. Poszczególne elementy balustrad łączone są ze sobą poprzez spawanie. Balustrady są montowane są do marek za pomocą śrub lub spawania bądź za pomocą kotew wklejanych. Wszystkie balustrady zabezpieczone są przed działaniem korozji poprzez cynkowanie ogniowe zgodnie PN-EN ISO 1461:2000, oraz powłoką lakiernicza uzyskaną w procesie lakierowania proszkowego. Wyrób posiada Aprobatę Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-2187. Kolory oraz szczegółowe wymiary są dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Balustrada Typ 3 (rurowa) wykonana jest z rury stalowej ocynkowanej Ø 60,3 mm o grubości ścianki od 3,2 mm do 3,6 mm. Elementy pionowe (szczebliny) są wykonane z rury stalowej Ø 26,9 mm o grubości ścianki 2,3 mm. Szerokość balustrady wynosi od 2000 do 2500 mm. Wysokość od 1100 mm do 1300 mm, a maksymalny rozstaw szczeblin to 140 mm.

Bariera ochronna U-12

Bariera ochronna chodnikowa wykonana jest z rury ocynkowanej Ø 60,3 mm o grubości ścianki od 2,0 mm do 3,2 mm. Długość pojedynczego przęsła wynosi od 2000 mm do 2500, a wysokość od 1100 mm do 1300 mm. Rozstaw poprzeczki poziomej jest dostosowany do wymagań klienta. Bariera malowana jest farbą proszkową na dowolny kolor. Możliwe jest oklejenie bariery pasami z folii odblaskowej. Wyrób posiada Aprobatę Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-2130. Wykonywane są również bariery o wymiarach niestandardowych, po indywidualnym ustaleniu z klientem. Bariery ochronne chodnikowe oraz ogrodzenia dla pieszych należą do urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i ustawiane są w celu ochrony osób pieszych. Służą też kanalizowaniu ruchu pieszych na niektórych ciągach komunikacyjnych. Bariery ochronne chodnikowe i ogrodzenia dla pieszych U-12 mogą występować w dwóch typach: jako przykręcane do stalowej podstawy za pomocą śrub lub zakotwione bezpośrednio w podłożu.

Słupki prowadzące

Słupki prowadzące U1a i U1b stosuje się w celu ułatwienia kierującym, szczególnie w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych orientacji co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach poziomych. Rozróżnia się następujące słupki prowadzące: - U1a - umieszczane samodzielnie na poboczu - U1b - umieszczane nad barierą ochronną Konstrukcja słupków prowadzących oraz ich sposób umieszczania - zapewniają pionową pozycję słupka. Technologia wykonania polega na rozdmuchu lub wytłaczania z tworzywa sztucznego, a ich konstrukcja jest jednorodna. Dodatkowo na słupkach można umieszczać:slupek_prowadzacy_u1_2 - informację o pikietażu drogi - informację o kierunku do najbliżsego telefonu alarmowego U1d i U1e - znak z numerem drogi U1f Oprócz tego na słupkach prowadzących umieszczane są tabliczki kilometrowe U7 oraz hektometrowe U8. Każdy z tych słupków może być wykonany pod indywidualne zamówienie klienta z zachowaniem zasad zgodnych z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w następujący sposób:

Produkty dodatkowe

W ofercie znajdziecie Państwo kompleksową gamę produktów bezpieczństwa ruchu drogowego. Bariery i ogrodzenia Poduszki i osłony zderzeniowe Osłony antyolśnieniowe Słupki Zapory Kładki Pachołki i separatory Lustra Odblaski asfaltowe i elementy świetlne Azyle Progi Krawężniki Separatory liniowe

  • Nagrody
  •  
  •  
  •