Armatura PPOŻ

Hydrant nadziemny

Hydrant Nadziemny. Wykonany jest z żeliwa szarego lub sferoidalnego. Występują różne średnice i wysokości. Przeznaczenie:Do czerpania wody w celach przeciwpożarowych i komunalnych.

Hydrant podziemny

Hydrant podziemny. Wykonany z żeliwa szarego lub sferoidalnego. Występują różne średnice i wysokości. Do czerpania wody w celach przeciwpożarowych i komunalnych

Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem

Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem. Wykonany z żeliwa szarego lub sferoidalnego. Występuje w różnych średnicach i wysokościach. Przeznaczenie: Do czerpania wody w celach przeciwpożarowych i komunalnych

Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem

Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem. Wykonany z żeliwa szarego lub sferoidalnego. Występuje w różnych średnicach i wysokościach. Przeznaczenie: Do czerpania wody w celach przeciwpożarowych i komunalnych

Hydranty ozdobne

Hydrant ozdobny. Wykonany z żeliwa szarego lub sferoidalnego. Występuje w różnych średnicach i wysokościach. Przeznaczenie: Do czerpania wody w celach przeciwpożarowych i komunalnych.

Zdrój uliczny

Wykorzystywany w instalacjach wodociągowych w celu poboru wody. Zabudowuje się w pozycji pionowej w rurociągach poziomych. Wykonany z żeliwa szarego lub sferoidalnego. Występuje w różnych wysokościach i średnicach.

  • Nagrody
  •  
  •  
  •