Geowłókniny i geosyntetyki

Geowłókniny

Geowłóknina. Zastosowanie jako warstwa separacyjna przy stabilizacji gruntów i jako również w różnego rodzaju systemach drenarskich, zapobiegają przenikaniu wody deszczowej do głębiej położonych warstw konstrukcji drogowej

Maty przeciwerozyjne

Maty przeciwerozyjne. Zastosowanie zapewniają większą trwałość w porównaniu do tradycyjnych produktów z włókien naturalnych, zapobiegają występowaniu erozji początkowej gruntu spowodowanej opadami lub wiatrem, ograniczają wysychanie podłoża dzięki zdolnościom absorpcyjnym włókien kokosowych.

Geokompozyty drenażowe

Geokompozyty drenażowe. Zastosowanie do odwodnień i drenaży zamiast filtrów z kruszywa mineralnego, jako system odwadniający dróg i kolei, do drenażu: zboczy, ścian oporowych i przyczółków mostowych,boisk sportowych, ujeżdżalni, budowli piętrzących, piwnic, do drenażu i odgazowania składowisk odpadów,

Geosyntetyki

Geosyntetyki Zastosowaniedo zabezpieczania stromych zboczy, do budowy nasypów na gruntach o małej nośności, wszędzie tam, gdzie dominującą funkcją jest wzmocnienie.

Geowłóknina do nawierzchi bitumicznych

Geowłóknina do nawierzchi bitumicznych Zastosowanie do naprawy wszystkich nawierzchni spękanych ze stabilną podbudową zapewniającą odpowiednią nośność

Geowłókniny dwuwarstwowe

Geowłókniny dwuwarstwowe Zastosowanie do budowy wałów i zbiorników wodnych, zabezpieczenia brzegów rzek, ochrona wybrzeży

  • Nagrody
  •  
  •  
  •