Przepusty drogowe

Rury K2-Kan XXL

Rury kielichowe i bezkielichowe oraz kształtki, o nazwie handlowej K2-Kan XXL wykonane z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP) przeznaczone do: - budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej i przemysłowej), - wykonania systemów odsączających, rozsączających i odwodnieniowych, - przewodów osłonowych oraz przepustów pod nasypami, - budowy studzienek kanalizacyjnych, - zbiorników i przepompowni, - rurociągów w oczyszczalniach ścieków, - rurociągów podwodnych (układy syfonowe, kolektory zrzutowe), - renowacji (w metodami bezwykopowymi), - zastosowań indywidualnych w obiektach

Stalowa rura przepustowa

Rury stalowe stosowane są do budowy przepustów w nasypach drogowych i kolejowych. Służą do przeprowadzenia cieków wodnych bądź jako przejścia dla pieszych i przejścia dla zwierząt. Mogą być również stosowane jako rurociągi osłonowe dla urządzeń instalacyjnych, kabli i taśmociągów. Przenoszą wszystkie klasy obciążeń drogowych i kolejowych, Produkowane średnice - od 300 do 3600mm, Dostępne w trzech rodzajach zabezpieczenia antykorozyjnego: -warstwa cynku grubości 42 µm, -warstwa cynku grubości 70 µm, -warstwa cynku grubości 42 µm + powłoka polimerowa 250 µm. Dostępne w standardowych odcinkach 6, 7, 8m oraz na indywidualne życzenie klienta do 14m. Ze względu na małą wysokość karbu rury doskonale nadają się do wzmocnienia starych, wyeksploatowanych mostów, przepustów i tuneli, ponieważ w minimalnym stopniu zmniejszają światło istniejącego obiektu. Wolną przestrzeń pomiędzy starą konstrukcją a konstrukcją przepustu należy wypełnić zasypką gruntową lub chudym betonem podawanym pod ciśnieniem. Powłoka polimerowa chroni zarówno przed korozją, jak i przed ścieraniem wewnątrz i na zewnątrz rury. Powłoka ta jest odporna na wszystkie substancje żrące takie jak : kwasy, sole, zasady, które występują w dzisiejszych kanałach ściekowych i przepustach. Przepusty realizowane z użyciem rur nie wymagają budowy ścianek czołowych, można natomiast wzmocnić skarpy przez ich obrukowanie lub darniowanie.

Przepusty stalowe spiralnie karbowane o przekroju łukowo – kołowym

Porównanie takich samych powierzchni przekroju poprzecznego rur o kształcie - przekroju kołowym oraz łukowo – kołowym Przy niepełnym napełnieniu wodą, przekroje łukowo - kołowe zapewniają większe przepływy miarodajne w porównaniu z konstrukcjami o przekroju kołowym (o około 20-30%) przy założeniu tych samych warunków pracy konstrukcji. dostępne w standardowych długościach 6,0 m, rozpiętości od 1,34 m do 3,67 m i wysokości od 0,97 m do 2,61 m, trzy rodzaje zabezpieczenia antykorozyjnego: -warstwa cynku grubości 42 µm, -warstwa cynku grubości 70 µm, -warstwa cynku grubości 42 µm + powłoka polimerowa 250 µm.

Strukturalna rura przepustowa

Rury strukturalne przepustowe. Rury systemu K2 - Kan są rurami o ściance profilowanej. Rura ma konstrukcję dwuścienną, w której zewnętrzna ścianka jest pofalowana, a wewnętrzna gładka. Obie ścianki łączone są ze sobą na etapie wytłaczania tworząc litą konstrukcję. Do produkcji rur i kszta łtek wykorzystywany jest polipropylen nowej generacji, który charakteryzuje się między innymi wysoką wytrzymałością. Rury systemu K2 - Kan mogą być stosowane do budowy przepustów, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej, a dzięki dużej odporności termicznej i chemicznej mogą być z powodzeniem wykorzystywane do budowy bezciśnieniowych sieci przemysłowych, Zastosowanie polipropylenu do produkcji rur K2 - Kan oraz ich nowoczesna konstrukcja sprawiają, że system posiada wiele zalet: •Rury sa lekkie, dzieki czemu ich montaż jest szybki i nie wymaga stosowania ciężkiego sprzętu budowlanego •Przy niewielkiej wadze rury posiadają dużą sztywność obwodową - nie mniejszą niż 8kPa (klasa ciężka), dzięki czemu mogą być stosowane we wszystkich warunkach obciążeń zewnętrznych, a przy ich układaniu w terenach zielonych można stosować mniej rygorystyczne warunki montażu

Betonowa rura przepustowa

Rury przepustów drogowych, betonowe i żelbetowe produkowane w jednometrowych odcinkach (średnice): 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm. W produkcji są też skośne zakończenia przepustów drogowych dla wymienionych średnic.

  • Nagrody
  •  
  •  
  •