Studnie kanalizacyjne PVC

Studnia kanalizacyjna DN 315

Studnie kanalizacyjne DN 315 Dla rury wznoszącej korugowanej 315 kineta przelotowa lub zbiorcza wlot/wylot od 160 do 200 Rura trzonowa Fi315/1250 315/2000 315/3000 315/6000 Teleskop 315 z włazem żeliwnym A-15 B-125 D-400

Studnia kanalizacyjna DN 400

Studnia kanalizacyjna DN 400 Studnie kanalizacyjne DN Dla rury wznoszącej gładkiej 400 kineta przelotowa lub zbiorcza wlot/wylot od 160 do 400 dla rury korugowanej 200-400 Rura trzonowa Fi400/2000 400/5000 400/6000 Teleskop 315 z włazem żeliwnym A-15 B-125 D-400 + uszczelka manszetowa 400/315

Studnia kanalizacyjna DN 425

Studnia kanalizacyjna DN 425 Studnie kanalizacyjne DN 425 kineta przelotowa lub zbiorcza wlot/wylot od 160 do 400 dla rury korugowanej 200-400 Rura trzonowa Fi425/2000 425/3000 425/6000 Teleskop 315 z włazem żeliwnym A-15 B-125 D-400 + manszetowa 425/315 lub teleskop 425z włazem żeliwnym B-125 D 400

Studnia kanalizacyjna DN 600

Studnia kanalizacyjna DN 600 Studnia kanalizacyjna DN 600 Studnie kanalizacyjne DN 600 kineta przelotowa lub zbiorcza wlot/wylot od 160 do 400 dla rury korugowanej 200-400 Rura trzonowa Fi600/2000 600/3000 600/6000 +Teleskop adapterowy 770/600

Studnia kanalizacyjna DN 1000

Studnia kanalizacyjna DN 1000 Charaktrystyka studni z PP i PVC Kinety studni DIAMIR są produkowane z polipropylenu metodą wtrysku. Metoda ta zapewnia bardzo wysoką dokładność i powtarzalność produkcji. Rury wznoszące i teleskopowe wykonane są z polipropylenu oraz polichlorku winylu metodą wytłaczania. Zgodnie z wymogami normatywnymi wszystkie studnie zachowują szczelność przy ciśnieniu co najmniej 5,0 m słupa wody (0,5 bara). Zastosowanie studni DIAMAR zapewnia nam: Całkowitą szczelność na infiltrację wód gruntowych do wnętrza studni i eksfiltrację ścieków do gruntu. Małe opory przepływu ścieków i brak osadzania się zanieczyszczeń w kinecie. Co najmniej 100-letnią żywotność studni. Wysoką odporność na wypór wód gruntowych dzięki użebrowaniu elementów studni Szybkość i łatwość montażu dzięki połączeniom wciskanym na uszczelkę Oszczędność wynikającą z małego ciężaru poszczególnych elementów, pozwala to ograniczyć do minimum stosowanie ciężkiego sprzętu i budowanie dróg dojazdowych. Oferujemy systemy: DIAMIR 315; DIAMIR 400; DIAMIR 425, DIAMIR 600; DIAMIR 1000 (liczba w nazwie systemu oznacza średnicę rury wznoszącej lub komory z pierścieni mocujących) W ramach każdego systemy wyróżnia się różne typy studni: w zależności od rodzaju rury wznoszącej (komory) gładkościenne (oznaczenie G) karbowane (oznaczenie K) w zależności od króćców kinet: przystosowane do rur gładkościennych (oznaczenie G) przystosowane do rur strukturalnych K2-Kan (oznaczenie K2)

  • Nagrody
  •  
  •  
  •